MOLD Project-Тајланд

● Пол: Шеку, Кина
● Под: Лим Чабанг, Тајланд
● Име на стоката: Мувла
● Големина: L/3*3*0,8M
● Тежина: 37,5 ТОНИ
● Јачина на звук: 3*40FR OW+ 3*40HQ
● Ракување:Мал волумен на стоки, но со прекумерна тежина, по анализата на ситуацијата на стоката, ја усвоивме шемата за дистрибуција на тежината на стоката на целиот FR авион со големи дрвени потпори за да се намали тежинското складирање на FR по единица површина, и шемата за директен подигање возила и пловни објекти беше усвоена на пристаништето на поаѓање и дестинација за да се обезбеди сигурна и непречена испорака на стоката
● Датум: 2022/06

1
3
5
7
9
1
3
5
2
4
6
8
10
2
4
6