Резервоарска полуприколка од Кина до Тајланд

● Пол: Шеку, Кина
● Под: Лим Чабанг, Тајланд
● Име на стоката: Полуприколка за резервоар
● Големина:L/12,86*2,5*3,55M
● Тежина: 6710 KGS
● Волумен: 1*40FR
● Ракување: Возилото со три надвозници е многу тежок вид на стока.Бидејќи товарот е предолг и ја блокира точката за подигнување FR, додаваме заштитна опрема помеѓу јажето за подигање и товарот за време на подигнувањето, што може подобро да го избегне оштетувањето на товарот.
● Датум:2022/04

01
03
05
07
02
04
06
08